Archiwum z » 13 listopada, 2023«

Po raz kolejny obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęliśmy w samo południe odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, biorąc udział w akcji „Niepodległa do Hymnu”, zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa”. Miejska Biblioteka Publiczna co roku zgłasza gminę Borne Sulinowo do udziału w wydarzeniu. Dlatego wzorem lat ubiegłych i my, mieszkańcy, uczestniczyliśmy w tym przedsięwzięciu pokazując, jak ważna jest dla nas kolejna, już 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

więcej…